Finančné centrum

Finančné inštitúcie, ako dôležitá stanica obehu meny, zvyčajne venujú väčšiu pozornosť spoľahlivosti pohotovostného napájania. Pre finančné inštitúcie môže pár minút výpadku viesť k ukončeniu dôležitej transakcie. Ekonomické straty z toho plynúce nie sú rozpočtové, čo bude mať veľký vplyv na podniky.

Spoločnosť Mamo bude vykonávať pravidelnú údržbu produktov pre zákazníkov a na diaľkové monitorovanie situácie v reálnom čase bude používať riadiaci systém vyvinutý technológiou Mamo. Účinne a včas informujte zákazníkov, či generátorová sústava funguje normálne a či je potrebná údržba.

Bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita sú najväčšími vrcholmi agregátu Mamo. Z tohto dôvodu sa spoločnosť Mamo stala spoľahlivým partnerom v priemysle.