Súpravy dieselových generátorov MAMO POWER pre OLEJ A PLYN

Pracovný stav a environmentálne požiadavky miest ťažby ropy a zemného plynu sú veľmi vysoké, čo si vyžaduje silné a spoľahlivé napájanie agregátov elektrických generátorov pre zariadenia a ťažké procesy.
Generátorové agregáty sú nevyhnutné pre zariadenia elektrární a výkon potrebný na výrobu a prevádzku, ako aj zabezpečenie záložného napájania v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie, čím sa zabráni značným finančným stratám.
MAMO POWER používa dieselový generátor navrhnutý pre drsné prostredie, aby čelil pracovnému prostrediu, ktoré musí brať do úvahy teplotu, vlhkosť, nadmorskú výšku a ďalšie podmienky.
Mamo POWER vám môže pomôcť identifikovať pre vás najvhodnejšiu súpravu generátora a spolupracovať s vami na vytvorení prispôsobeného riešenia napájania pre vašu inštaláciu na ropu a plyn, ktoré by malo byť robustné, spoľahlivé a fungovať pri najlepších prevádzkových nákladoch.

Generátory MAMO POWER sú navrhnuté do najdrsnejších poveternostných podmienok, pričom si zachovávajú vysokú účinnosť a spoľahlivosť, aby mohli pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.Generátory MAMO POWER sú schopné nepretržitej prevádzky 7000 hodín ročne.