Ropa a plyn

Environmentálne požiadavky na miesta na ťažbu ropy a plynu sú veľmi vysoké, čo si vyžaduje silné a spoľahlivé napájanie zariadení a ťažkých procesov.

Generátorové agregáty sú nevyhnutné pre zariadenia elektrární a výkon potrebný na výrobu a prevádzku, ako aj na zabezpečenie záložného napájania v prípade prerušenia napájania, čím sa zabráni značným finančným stratám.

Spoločnosť MAMO prijíma zariadenie určené do drsného prostredia na čelenie pracovnému prostrediu, ktoré musí zohľadňovať teplotu, vlhkosť, nadmorskú výšku a ďalšie podmienky.

Spoločnosť Mamo power vám môže pomôcť určiť pre vás najvhodnejšiu generátorovú súpravu a spolupracovať s vami na vytvorení prispôsobeného riešenia napájania vašej olejovej a plynovej inštalácie, ktoré by malo byť robustné, spoľahlivé a prevádzkované za najlepšie prevádzkové náklady.